Lessen
• De lessen vinden plaats in gTheater de Buun,
gRolduckerstraat 157, Kerkrade
• De eerste twee jaren wordt
gvooral aan basisvorming
ggewerkt: samenspel, gebruik
gvan de ruimte,
gspelconcentratie, expressie, gvormgeving.
• Tijdens de lessen wordt
ggebruik gemaakt van muziek, gattributen, decors en gtheaterkleding
• Je krijgt les in en groep van
g12-14 leeftijdgenoten.
• Een les duurt 75 minuten
• Elke maand zijn er
ggemiddeld vier lessen

Optreden
• Kiek-In : in december treden
galle groepen op voor publiek gtijdens de Kiek-In.
• Kiek-Out: Elk theaterseizoen
gwordt in juni afgesloten met
gde eindpresentaties tijdens
gde Kiek-Out in Theater
gDe Buun
• Kiek-Night: Voor de oudste ggroepen is er in het gnajaar/voorjaar de Kiek-Night.
gZe treden dan op met een
gvrije productie, toneelsketches, gcabaret en monologen.
• Kijk-lessen: Voor de jongste ggroepen zijn er jaarlijks zes
g’kijk-lessen’. Ouders en gbelangstellenden kunnen dan gtijdens het tweede deel van
geen les een kijkje achter de gschermen nemen. Meestal
gwordt zo’n open les afgesloten gmet een mini-optreden.

Productiegroepen
Uiteindelijk mag je alles wat je in de basislessen geleerd hebt , laten zien aan het grote publiek. Je wordt dan ingedeeld bij een van de productiegroepen. Dit zijn gevorderde groepen, meestal vanaf 14 jaar, die het hele jaar aan een productie werken. Ze spelen 4-6 voorstellingen voor publiek. Soms spelen ze ook schoolvoorstellingen. Enkele voorbeelden van Kiek-producties : Romeo en Julia, Icarus, Blauwe Plekken, Welkom in het Bos, Spijt, Midzomernachtdroom, Klein Duimpje, De Golf, Sneeuwwitje, Backstage

Leerkrachten
Het zijn professionals met een gedegen vakopleiding en werken met jongeren is hun vak en hun passie. Het zijn jonge, ambitieuze en enthousiaste theatermakers. Ze nemen hun vak en de kinderen serieus, en genieten als ze zien welke ontwikkelingen zijzelf en de leerlingen door kunnen maken in een seizoen.

Workshops
Kiek organiseert naast de lessen en optredens ook meerdere workshops. Zo krijg je de mogelijkheid tot meer verdieping en een ruimere theateroriëntatie. Je maakt kennis met een grote variëteit aan disciplines die een nauwe verwantschap hebben met theater. Enkerle voorbeelden: auditie-training, drums & drama, musical, streetdance, camera-acteren, catwalk, pantomime, Salsa-dans, straattheater, grime, goochelen, lichttechniek, buikdansen, jongleren, steltlopen, country-dance.
In voorjaar/najaar worden de workshops aangeboden. Ze worden gegeven door gespecialiseerde docenten.

Lessen, optredens, workshops...