Assistenten & Stagiaires

Home / Assistenten & Stagiaires

Theaterschool Kiek is een erkend leerbedrijf en wil jonge theaterdocenten-in-opleiding en jonge theatermakers-in-opleiding de kans geven zich verder te ontplooien. Daarom worden sommige groepen voor een aantal korte periodes begeleid door een stagiair(e). Dit alles onder het toeziend oog van een van de vaste docenten.

Ook is het mogelijk voor stagiaires van de artiestenopleiding ARCUS om hun spelstage en een stage als regie-assistent binnen een van de productiegroepen te doen. Tevens zullen zij ook ervaring opdoen als crewlid “achter de schermen” van een productie.

Naast stagiaires werkt Theaterschool Kiek met een aantal vaste assistenten. Hierdoor krijgen Kiekers meer persoonlijke aandacht tijdens de lessen en de repetities.

Assistenten

Stagaires