Lesgroepen

Home / Lesgroepen

Lesgroepen toneel

In de lesgroepen toneel worden de (basis)vaardigheden van toneelspelen ontwikkeld. Hoe zet je je eigen theatrale instrument (lichaam, stem, mimiek) in om dat te spelen wat je wil? Ook wordt er aandacht besteed aan theatermaken. Hoe maak je interessante toneelscènes? Hoe kan je datgene wat jij leuk, mooi, ontroerend, spannend, etc. vindt omtoveren naar theater? De lesgroepen presenteren hun kunsten tijdens de zogenaamde Kijkkwartiertjes (twee keer per jaar). Daarnaast werken alle lesgroepen twee keer per jaar naar een presentatie op de Kiek-In & Kiek-Out

Lesgroepen musical

In de lesgroepen musical worden via musicalliedjes en musical-scenes de (basis)vaardigheden ontwikkeld die je nodig hebt om een musicalartiest te worden. Twee keer per jaar werk je naar een korte musicalpresentatie toe. Net als de gewone lesgroepen presenteert de lesgroep musical tijdens de Kiek-In & Kiek-Out.

Lesgroepen seizoen 2023-2024

Lesgroep toneel Z1 (6 jr+)
Lesgroep toneel Z2 (8 jr+)
Les/projectgroep toneel Z6 (13 jr+)
Lesgroep toneel M2 (9 jr+)

Lesgroep musical V1 (6 jr+)
Lesgroep musical Z3 (6 jr+)

NB: In overleg is het ook mogelijk dat een kind in een andere leeftijdsgroep geplaatst wordt.
NB: Voor de leeftijd 12+ (vanaf brugklas) en 15+ zijn de projectgroepen en productiegroepen. Ook voor 21+ is er een productiegroep.