Kosten

Lesgeld jeugd & jongeren | toneel & musical

Het lesgeld bedraagt €37,50 per maand en wordt maandelijks (m.u.v. de maanden juli en augustus) afgeschreven via een automatische incasso.
Elk volgend kind uit hetzelfde gezin ontvangt 10% korting.

Als er 2 groepen of meer worden gevolgd, is er voor elke groep extra 25% korting op het maandelijkse lesgeld.

Lesgeld volwassenen

Het lesgeld voor de toneelgroepen voor volwassenen (V2) bedraagt €38,50 exclusief BTW per maand (langer les) en wordt ook maandelijks (m.u.v. de maanden juli en augustus) afgeschreven via een automatische incasso.

Voor alle leden die vanaf de start van het seizoen (1 september) 21 jaar of ouder zijn, zijn wij verplicht om 21% BTW op het lesgeld te heffen.
Hierdoor komt hun maandelijks lesgeld uit op €46,59.

Leden van wie een kind ook lid is van Theaterschool Kiek, ontvangen 10% korting.

Inschrijfgeld/administratiekosten

Bij aanmelding rekent Theaterschool Kiek eenmalig een bedrag van €12,50.

Stichting Leergeld Parkstad

Voor een eventuele tegemoetkoming in de kosten van het lesgeld kunt u Stichting Leergeld Parkstad benaderen.