Kosten

Home / Kosten

Lesgeld jeugd & jongeren | toneel & musical
Het lesgeld bedraagt € 37,50 per maand en wordt maandelijks (m.u.v. de maanden juli en augustus) afgeschreven via een automatische incasso.
Elk volgend kind uit hetzelfde gezin ontvangt 10% korting.
Als er 2 groepen of meer worden gevolgd, is er voor elke groep extra 25% korting op het maandelijkse lesgeld.

Lesgeld volwassenen
Het lesgeld voor de toneelgroepen voor volwassenen (V1 & V2) bedraagt €38,50 per maand (langer les) en wordt ook maandelijks (m.u.v. de maanden juli en augustus) afgeschreven via een automatische incasso.
Leden van wie een kind ook lid is van Theaterschool Kiek, ontvangen 10% korting.

Inschrijfgeld/administratiekosten
Bij aanmelding rekent Theaterschool Kiek eenmalig een bedrag van €12,50.

Stichting Leergeld Parkstad
Voor een eventuele tegemoetkoming in de kosten van het lesgeld kunt u Stichting Leergeld Parkstad benaderen.